“Zeg zoon, kun je die beker voor me pakken die boven op de kast staat?”

“Huh, wat?”

“Kun je even…”

“Ja, okee.”

 

Herkenbaar?

 

Met autisme kun je last hebben van verwerkingsstoornissen. Dan lukt het niet goed om dat wat je ziet, voelt, hoort, ruikt of proeft op een goede en snelle manier te verwerken en te snappen, en er snel en goed op te reageren.

 

Als dat te maken heeft met je gehoor, dan noemen we dat een auditieve verwerkingsstoornis. Er is dan niets mis met het gehoor van je kind, maar er is wel iets anders aan de hand waardoor je kind je niet hoort of slecht of langzaam reageert.

 

Wanneer je iets hoort, moeten je hersenen de binnenkomende geluiden identificeren, die geluiden analyseren, en er ook nog betekenis aan geven.

 

Bij een auditieve verwerkingsstoornis hoort je kind wel goed, maar kunnen er verschillende andere dingen aan de hand zijn:

  1. Je kind kan wat er gezegd wordt niet goed onderscheiden van andere geluiden: het is te rumoerig.
  2. Je kind kan de juiste betekenis niet koppelen aan wat je zegt: wat je zegt is niet specifiek of concreet genoeg.
  3. Het duurt langer voordat wat je zegt, verwerkt is door de hersenen van je kind.
  4. Je kind sluit onbewust je stem buiten omdat er te veel prikkels in zijn omgeving zijn; hij doet dit uit onbewuste zelfbescherming.

 

Omdat er niets mis is met het gehoor, wordt het vaak gezien als een gedragsprobleem of als aandachtstekort. Vaak is dat helemaal niet zo.

 

Vraag jezelf dus deze dingen af:

  1. Is er veel achtergrondgeluid?
  2. Ziet mijn kind dat ik tegen hem praat?
  3. Ben ik duidelijk genoeg (“kom eens even”, “zo meteen”)
  4. Geef ik genoeg tijd om te reageren?
  5. Zijn er veel andere prikkels (geweest) die zorgen dat mijn kind te veel in één keer moet verwerken?

 

Als je weet waar het verwerkingspropleem bij jouw kind precies zit, kun je ook veel makkelijker tot een oplossing komen! Dat scheelt je een hoop frustratie.

 

En bij twijfel: altijd even het gehoor van je kind laten checken.